ഫ്രെസ്നെൽ റോംബ് റിട്ടാർഡേഴ്സ്


 • മെറ്റീരിയൽ:K9 FRR,JGS1 FRR,ZnSe FRR
 • തരംഗദൈർഘ്യം:350-2000nm, 185-2100nm, 600-16000nm
 • റിട്ടാർഡൻസ്:1/4 അല്ലെങ്കിൽ 1/2
 • റിട്ടാർഡൻസ് വ്യതിയാനം:2% (സാധാരണ)
 • ഉപരിതല നിലവാരം:20/10,20/10,40/20
 • ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ

  ബ്രോഡ്ബാൻഡ് വേവ്പ്ലേറ്റുകൾ പോലെയുള്ള ഫ്രെസ്നെൽ റോംബ് റിട്ടാർഡറുകൾ, ബൈർഫ്രിംഗന്റ് വേവ്പ്ലേറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സാധ്യമാകുന്നതിലും കൂടുതൽ തരംഗദൈർഘ്യത്തിൽ ഏകീകൃത λ/4 അല്ലെങ്കിൽ λ/2 റിട്ടാർഡൻസ് നൽകുന്നു.ബ്രോഡ്ബാൻഡ്, മൾട്ടി-ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂൺ ചെയ്യാവുന്ന ലേസർ ഉറവിടങ്ങൾക്കായി റിട്ടാർഡേഷൻ പ്ലേറ്റുകൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയും.
  ഓരോ ആന്തരിക പ്രതിഫലനത്തിലും 45° ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് സംഭവിക്കുന്ന തരത്തിൽ λ/4 ന്റെ മൊത്തം റിട്ടാർഡൻസ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് റോംബ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് സാവധാനത്തിൽ വ്യത്യസ്‌തമാകുന്ന റോംബ് ഡിസ്‌പേഴ്‌ഷന്റെ പ്രവർത്തനമായതിനാൽ, തരംഗദൈർഘ്യത്തോടുകൂടിയ റിട്ടാർഡൻസ് മാറ്റം മറ്റ് തരത്തിലുള്ള റിട്ടാർഡറുകളേക്കാൾ വളരെ കുറവാണ്.ഹാഫ് വേവ് റിട്ടാർഡർ രണ്ട് ക്വാർട്ടർ വേവ് റോംബുകൾ സംയോജിപ്പിക്കുന്നു.
  സവിശേഷതകൾ:
  •ക്വാർട്ടർ-വേവ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ്-വേവ് റിട്ടാർഡൻസ്
  •വേവ്പ്ലേറ്റുകളേക്കാൾ വിശാലമായ തരംഗദൈർഘ്യ ശ്രേണി
  •സിമന്റഡ് പ്രിസങ്ങൾ